•  
     

Η Meteors: μοναστήρια χτισμένο σε βραχώδεις κορυφέςΧώρα: Ελλάδα

Τόπος: δυτικά της χώρας, Θεσσαλία επαρχία
meteores_falaises_5.jpg
meteores_falaises_5
meteores_falaises_1.jpg
meteores_falaises_1
meteores_falaises_6.jpg
meteores_falaises_6
meteores_falaises_7.jpg
meteores_falaises_7
LINK: http://terre.sans.frontiere.free.fr/pag ... op_100.htm
Página inicial