•  
     

con colorO Con Color é usado para modificar as cores dos textos do CS, principalmente as cores do CHAT.


Digite no console:
con_color

Exemplo
con_color "210 180 140"


Cores .

con_color GhostWhite 248 248 255
con_color WhiteSmoke 245 245 245
con_color Gainsboro 220 220 220
con_color FloralWhite 255 250 240
con_color OldLace 253 245 230
con_color Linen 250 240 230
con_color AntiqueWhite 250 235 215
con_color PapayaWhip 255 239 213
con_color BlanchedAlmond 255 235 205
con_color Bisque 255 228 196
con_color PeachPuff 255 218 185
con_color NavajoWhite 255 222 173
con_color Moccasin 255 228 181
con_color Cornsilk 255 248 220
con_color Ivory 255 255 240
con_color LemonChiffon 255 250 205
con_color Seashell 255 245 238
Página inicial