•  
     

Campeonato de Tapa na Cara - Pai X Filho

 


HUSHUSHUSHUHUSHUSHUHUSHSHUSHUSHUSHUSHUSUHSHUHSHS rs!
caraio mano ri pra caiaio aqui na moral msm
o mulekizinho e fod* gostei
 


HASHDHASHDHASHDHAHDHSA , mlk teeem a mao pesada em haha
 


kakakakakakkakakakakakakakakakakakakakkaka
mlkin largandoo so porradaooo se eu dava 1 pra ele xorar
ahsuahsuahsuahsuas
_________________
Nick:T.K>>70r^R3$
Server:Acemprol4Fun 2
Ip:- 200.98.214.107:27033
Página inicial