•  
     

Македонија

Македонија регион во југоисточна Европа, или поточно на Балканскиот Полуостров. Зафаќа површина од 67.741,2 km² и има население од 4,9 милиони жители (од кои 26,56% се етнички Македонци)[1][2][3].

2389070163_b6639d2bda.jpg


kokino 2.jpg


zitnica.jpg