•  
     

Η Ακρόπολη και τον Παρθενώνα

Χώρα: Ελλάδα

Τόπος: Αθηνά

acropole_et_parthenon_2.jpg
acropole_et_parthenon_2


acropole_et_parthenon_3_modifie.jpg
acropole_et_parthenon_3_modifie


acropole_et_parthenon_4.jpg
acropole_et_parthenon_4


LINK: http://terre.sans.frontiere.free.fr/pag ... op_100.htm