•  
     

Slovensko

Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemská krajina v strednej Európe. Nezávislosť získala rozdelením Česko-Slovenska 1. januára 1993. Susedí s Českom, Rakúskom, Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie - Eurozóny. Prijatím eura sa zavŕšil proces integrácie do Európskej únie.

800px-Krivan_from_Vychodna.jpg


800px-Slovakia_Bojnice_Castle_2004_hires.jpg


800px-Slovakia_Oravsky_Podzamok.jpg


800px-Tatry_Panorama01xxx.jpg


Spissky_hrad_2007.jpg