•  
     

Η Meteors: μοναστήρια χτισμένο σε βραχώδεις κορυφές

Χώρα: Ελλάδα

Τόπος: δυτικά της χώρας, Θεσσαλία επαρχία

meteores_falaises_5.jpg
meteores_falaises_5


meteores_falaises_1.jpg
meteores_falaises_1


meteores_falaises_6.jpg
meteores_falaises_6


meteores_falaises_7.jpg
meteores_falaises_7


LINK: http://terre.sans.frontiere.free.fr/pag ... op_100.htm